Studijní opora Ψ

APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE         

Vědění

je

moc!

Vítejte

na mých www stránkách, které jsou oporou pro studenty aplikované psychologie. Tyto stránky nejsou motivační. Motivaci musíte najít u sebe uvnitř...Každý student má vytvořený individuální studijní plán. na všechny zapsané předměty individuálního plánu, které učí

doktorvater PhDr.Ing.Alois Konečný dostane student zdarma metodické CD disky.

Tyto stránky vznikly pro potřebu mých studentů aplikované psychologie

Vaše nápady a přání zde můžeme realizovat! Přijmeme Vaše názory, zkušenosti, aktuality, příspěvky k jednotlivým odborným tématům od všech účastníků....

I Ty se můžeš stát našim distančním studentem...........................


můj mejl: alois.konecny@volny.cz  

Design

s využitím internetových i vlastních zdrojů a zkušeností.

Jste dnes               návštěvník                        Kontrolováno antivirem AVG.........