motivace

motivace - Maslow

jak lze studovat Ψ   Holografický vesmír

nehledejte nikdy kvalitu ve škole    jak úspěšně studovat distančně

závěrečná písemná práce    fáze tvůrčího procesu  etologické koncepce člověka    Self-helpΨ

loajalita      J.A.Komenský     Einstein     ochota pomoci     co se příliš neprobírá    technika předbíhá myšlení

životní cesta dó       životní dráha člověka          kreativní osobnost       strategie-taktika-operace     evoluce

psycholog-doktor    psychosomatika   medicínsko - průmyslový komplex     duše a jiné úvahy   plynout v proudu